RICHTLIJNEN GEBOORTEHOTEL HAGA EN KRAAMZORGNU

VOOR HET LEVEREN VAN ZORG

IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS 

De veiligheid van onze cliënten en van onze medewerkers staat tijdens het leveren van de zorg voorop dus als organisatie nemen wij extra maatregelen.

Ondanks deze maatregelen, doen wij er alles aan om deze eerste dagen met je pasgeboren kindje onvergetelijk te maken.

Wij hebben op deze pagina onze richtlijnen zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wij verversen regelmatig deze pagina zodra er iets verandert in de richtlijnen of als er landelijk of regionale veranderingen zijn.

Raadpleeg deze pagina dan ook dagelijks om te kijken of er updates zijn.

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en ook overleggen wij dagelijks met onze partners in de geboortezorg zoals verloskundigen en ziekenhuizen.

Voor onze medewerkers gelden strenge regels voor wat betreft hun inzetbaarheid.

Meer weten/Vragen

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351.

Kraamzorg Thuis

Wij leveren kraamzorg thuis, ook als u of een van uw huisgenoten besmet is. Wij leveren indien mogelijk de door de zorgconsulent geïndiceerde uren.

Die voorwaarde is dat wij in uw woning de hygiënerichtlijnen na kunnen leven. (wasmachine 60 graden, stromend water, zeep).

Wat als er door een veranderende Covid-situatie te weinig kraamverzorgenden beschikbaar zijn om de gewenste zorg te leveren? In principe wordt in dit geval alleen noodzakelijke zorg aan moeder en kind geleverd.

Het gaat dan om de noodzakelijke controles bij moeder en kind, het verschonen van het bed en het schoonmaken van het sanitair. Het aantal zorguren bedraagt dan maximaal 3 uur per dag.

Mocht het om een andere reden niet mogelijk zijn om kraamzorg thuis te geven, dan leveren wij graag Kraamzorg Op Afstand door middel van videobellen.

Bij het verlenen van kraamzorg thuis bij een besmette cliënt, volgen wij de richtlijnen van het KCKZ.

Kraamzorg in Geboortehotel Haga

Personen die met het Corona-virus zijn besmet nemen wij niet aan in Geboortehotel Haga.

Partus assistentie

Wij leveren partus assistentie bij u thuis als geen sprake is van een besmetting bij u, uw gezin of andere inwonenden. Wel dragen wij hierbij uit voorzorg beschermende middelen omdat het bij een bevalling niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Wij leveren ook alleen onder hele strikte voorwaarden partus assistentie thuis aan besmette klanten. Die strikte voorwaarden zijn dat:

 • Wij over voldoende beschermende materialen kunnen beschikken.
 • In uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd kunnen worden (stromend water, warm water, zeep, wasmachine 60 graden etc.)
 • Er naast u, uw partner, uw gezin en de verloskundige verder geen andere personen in huis aanwezig zijn.

Voor de partus assistentie die wij verlenen in het Haga Juliana Geboortecentrum volgen wij de protocollen van de ziekenhuizen.

Badbevallingen

Wij assisteren NIET bij een badbevalling van zwangeren die worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie een besmetting met het Corona-virus is vastgesteld. 

Wij assisteren WEL bij een badbevalling van zwangeren die niet worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie geen besmetting met het Corona-virus is vastgesteld.

Deze beslissing wordt altijd in overleg met uw verloskundige genomen.

Bezoek

Bij de geboorte van uw pasgeboren baby, hoort natuurlijk ook kraamvisite. Bezoek in de thuiskraamzorg is weer welkom ook als de kraamverzorgende aanwezig is. Wel op de voorwaarde dat ze geen klachten hebben. Onze kraamverzorgenden gaan altijd in gesprek met het gezin over het aantal bezoekers. Met oog op jou en je kindje maar ook zodat onze collega’s de werkzaamheden met voldoende afstand tot het bezoek uit kunnen voeren.

GeboorteHotel Haga

In GeboorteHotel Haga volgen wij de richtlijnen van het Haga Ziekenhuis. Het dragen van een mondkapje in de gangen is verplicht. Bezoekers zijn welkom tussen 09:00 uur en 21:00 uur.

Hygiëne maatregelen

In de hotelkraam en thuiskraam houden wij ons aan strikte hygiënemaatregelen.

 • De kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
 • Zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
 • Zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
 • Zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
 • Zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus).
 • Zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
 • Zij schudt geen handen
 • Als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby.

In verband met het Corona-virus gelden er aangescherpte hygiëne maatregelen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

We gebruiken een chirurgische mond- en neusmasker tijdens de kraamtechnische handelingen en als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit geldt voor de thuiskraam en hotelkraam.

Aangescherpte maatregelen kraamzorg in Geboortehotel Haga & Kraamhotel HMC

Specifiek voor het hotel geldt het volgende:

Uitserveren van maaltijden

 • Tijdens de reguliere rondes nemen de kraamverzorgende de afwas mee en zetten dit direct in de afwasmachine.
 • Dienbladen die op een kamer zijn geweest, worden ook in de afwasmachine gereinigd.
Uitvragen cliënten

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt het volgende uit:

Heeft u of 1 van uw gezinsleden:

 • Verkoudheidsklachten? (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger?
 • Contact heeft gehad met iemand die besmet is met het corona-virus?

Is het antwoord op 1 of meer van deze vragen positief, dan vragen wij u een zelftest te doen als de test positief is geven wij kraamzorg met de beschermende middelen die passen bij een besmetting.

Verblijft u in een van de geboorte- of kraamhotels? Ook dan vragen u een zelftest te doen, als de test positief is verzoeken wij u om naar huis te gaan en de rest van de kraamtijd thuis zorg te ontvangen van KraamzorgNU.

*Mocht u besluiten bij Corona gerelateerde klachten geen zelf test te doen, dan zijn wij helaas genoodzaakt de kraamtijd in het geboortehotel te beëindigen. Er is dan wel de mogelijkheid om de kraamzorg thuis voor te zetten. In dat geval geven wij vanaf dit moment, kraamzorg met de beschermende middelen die passen bij een vermoedelijke besmetting met het Covid virus.

Monitoren gezin

Het is in principe mogelijk dat uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.

Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin

 • Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger

Is het antwoord op 1 of meer van deze vragen positief, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de GGD om een afspraak te maken voor een PCR test. Lees meer onder bovenstaand kopje “Uitvragen cliënten”.

Meldingsplicht

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de GGD.

Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Wisselingen in een gezin

We proberen zoveel als mogelijk te voorkomen dat er in uw gezin een wissel plaatsvindt van kraamverzorgenden. Maar het is mogelijk dat een kraamverzorgende toch wordt afgewisseld door een collega.

Wisselingen op de kamers in de hotels

In de hotels zullen wij per kamer zoveel mogelijk dezelfde kraamverzorgende inzetten. Bij het wisselen van de diensten ziet u natuurlijk wel een nieuwe kraamverzorgende. Gastvrouwen en overig personeel komen niet op de kamers.

Zorgconsulenten

Onze zorgconsulenten zijn weer gestart met het afleggen van huisbezoeken. Zij maken hiervoor met u een afspraak. Mocht u voorkeur hebben voor een telefonische intake of een intake door middel van videobellen, dan kan dat uiteraard ook. De zorgconsulenten vragen wat u graag wilt.