RICHTLIJNEN GEBOORTEHOTEL HAGA EN KRAAMZORG NU VOOR HET LEVEREN VAN ZORG IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS 

Kraamzorg Rotterdam heeft naast het leveren van kraamzorg en assistentie bij bevallingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding te voorkomen. Daarom nemen wij als organisatie extra maatregelen. 

Wij hebben op deze pagina onze richtlijnen zo uitgebreid mogelijk weergegeven. Wij verversen regelmatig deze pagina zodra er iets verandert in de richtlijnen of als er landelijk of regionale veranderingen zijn.

Raadpleeg deze pagina dan ook dagelijks om te kijken of er updates zijn. 

Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en ook overleggen wij dagelijks met onze partners in de geboortezorg zoals verloskundigen en ziekenhuizen. 

Voor onze medewerkers gelden strenge regels voor wat betreft hun inzetbaarheid. Onze kraamverzorgenden worden niet ingezet als zij symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.

Mogelijk leidt dit tot mindere beschikbaarheid van kraamverzorgenden en zullen wij in dat geval de beschikbare uren zo goed als mogelijk verdelen over alle gezinnen die bij ons in zorg zijn. 

Meer weten/Vragen

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351.

Kraamzorg Thuis

Wij leveren wel kraamzorg thuis als er geen sprake is van een besmetting bij uzelf of in uw gezin of bij andere inwonenden.

Wij leveren alleen onder hele strikte voorwaarden kraamzorg thuis aan cliënten die besmet zijn met het Corona-virus.

Die voorwaarden zijn dat wij:

– beschikken over voldoende materialen om onszelf te beschermen;

 – in uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd worden (wasmachine 60 graden, stromend water, zeep).

– naast u en uw gezin verder geen personen in huis aanwezig zijn.

In dit geval wordt alleen noodzakelijke zorg aan moeder en kind geleverd. Het gaat dan om de noodzakelijke controles bij moeder en kind, het verschonen van het bed en het toilet.

Wij kunnen geen kraamzorg thuis geven als er bij u of in uw gezin, of bij andere inwonenden, sprake is van een besmetting en wij niet beschikken over voldoende beschermende middelen. In dat geval leveren wij graag Kraamzorg Op Afstand door middel van videobellen.

Wij zijn voorbereid om u, in deze ingewikkelde tijd, zo goed mogelijk te ondersteunen. In alle tijden mag u rekenen op onze zorg!

Kraamzorg in Geboortehotel Haga

Personen die met het Corona-virus zijn besmet nemen wij niet aan in Geboortehotel Haga.

Partus assistentie

Wij leveren wel partus assistentie bij u thuis als er geen sprake is van een besmetting bij u of in uw gezin of bij andere inwonenden.

Wij leveren alleen onder hele strikte voorwaarden partus assistentie thuis. Deze voorwaarden zijn dat:

 • Wij over voldoende beschermende materialen kunnen beschikken.
 • In uw woning de hygiënerichtlijnen nageleefd kunnen worden (stromend water, warm water, zeep, wasmachine 60 graden etc.)
 • Er naast u, uw partner, uw gezin en de verloskundige verder geen andere personen in huis aanwezig zijn.
 • Er voldoende beschikbare beschermende materialen aanwezig zijn.

Wij leveren geen partus assistentie als er sprake is van een besmetting bij u of in uw gezin, of bij andere inwonenden, en wij niet kunnen beschikken over voldoende beschermende materialen.

Voor de partus assistentie die wij verlenen in het Haga Juliana Geboortecentrum volgen wij de protocollen van de ziekenhuizen.

Badbevallingen

Wij assisteren NIET bij een badbevalling van zwangeren die worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie een besmetting met het Corona-virus is vastgesteld. 

Wij assisteren WEL bij een badbevalling van zwangeren die niet worden verdacht van een besmetting met het Corona-virus of bij wie geen besmetting met het Corona-virus is vastgesteld.

Deze beslissing wordt altijd in overleg met uw verloskundige genomen.

Bezoek

In zowel de thuissituatie als in de hotels verzoeken wij u dringend om het bezoek drastisch te beperken. De regels hiervoor zijn als volgt:

In Geboortehotel Haga volgen wij de richtlijnen van het Haga Ziekenhuis. Dat betekent dat er maximaal 1 dezelfde volwassen persoon op bezoek mag zijn. Dit bezoek mag dus niet worden afgewisseld.

Kinderen mogen tot nader bericht niet op bezoek komen.

Deze maatregelen zijn dwingend. Dat betekent dat als onze gasten zich niet aan deze regels houden wij hun zullen verzoeken – en desnoods zullen dwingen – om het geboortehotel te verlaten.

Ook in de thuissituatie mag er geen bezoek meer komen, naast uw partner en uw gezin en andere inwonenden.

Ook in de thuissituatie is deze maatregel dwingend. Mocht u hier geen gehoor aan geven dan zijn wij genoodzaakt de zorg te staken en verplichten wij de kraamverzorgende uw gezin te verlaten en zij zal niet terugkomen.

Ook buiten de uren dat de kraamverzorgende bij u thuis is, raden wij bezoek sterk af. Wij kunnen dit natuurlijk niet controleren, maar doen een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaat om de gezondheid en veiligheid van uw gezin en van onze medewerkers.

Hygiëne maatregelen

In de hotelkraam en thuiskraam houden wij ons aan strikte hygiënemaatregelen.

 • De kraamverzorgende wast haar handen regelmatig.
 • Zij hoest en niest in de binnenkant van haar elleboog.
 • Zij legt de baby in de andere arm dan de elleboog waarin zij niest en wast haar handen tot en met de ellebogen
 • Zij gebruikt papieren zakdoekjes en werpt deze na gebruik weg.
 • Zij zit niet aan haar gezicht (ogen, mond, neus).
 • Zij past altijd handhygiëne toe vóór zij iets eet of eten bereidt (ook voor tussendoortjes) en nadat zij deurklinken en/of trapleuningen heeft aangeraakt.
 • Zij schudt geen handen
 • Als de kraamverzorgende een baby op haar arm neemt, gebruikt zij een omslagdoek. Zij verschoont de omslagdoek meteen na het dragen van de baby.

 

In verband met het Corona-virus gelden er aangescherpte hygiëne maatregelen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Aangescherpte maatregelen kraamzorg in Geboortehotel Haga

Specifiek voor het hotel geldt het volgende:

Geboortedossiers

De geboortedossiers blijven op uw kamer, de kraamverzorgende zal de bijzonderheden in het dossier overnemen op het overdrachtsformulier voor de verantwoordelijke dienst.

Uitserveren van maaltijden

 • Bij het uitserveren van de maaltijden draagt de kraamverzorgende handschoenen, voor iedere kamer trekt zij nieuwe handschoenen aan.
 • Tijdens de reguliere rondes nemen de kraamverzorgende de afwas mee en zetten dit direct in de afwasmachine.
 • Dienbladen die op een kamer zijn geweest, worden ook in de afwasmachine gereinigd.
Uitvragen cliënten

Wij vragen bij iedere cliënt die bij ons in zorg komt of:

 1. U en/of uw gezin onlangs in een risicogebied bent geweest.
 2. U contact heeft gehad met iemand die besmet is met het corona-virus.
 3. Of u en/of uw gezin:
 • Verkoudheidsklachten (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid)
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger

Is het antwoord op deze vragen positief, dan zullen wij u vragen telefonisch contact op te nemen met de GGD. De GGD geeft dan verdere instructies af voor u, in dat geval kunnen wij als kraamzorg niet naar binnen zonder beschermende maatregelen.

Is het antwoord op deze vragen negatief, dan geven wij gewoon kraamzorg.

Monitoren gezin

Het is in principe mogelijk dat uw gezin tijdens de zorg symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een besmetting met het Corona-virus.

Het gaat dan om de volgende symptomen bij u, uw kind en/of uw gezin

 • Verkoudheidsklachten
 • Hoesten of benauwdheid
 • Een temperatuur van 38 graden celsius of hoger

Wij nemen dan contact op met de GGD en volgen het advies en de instructies van de GGD. Zowel voor uw gezin als voor onszelf.

Meldingsplicht

Minister Bruins van Medische Zorg heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als A-ziekte. Dit houdt in dat zorgprofessionals een directe meldingsplicht hebben: als ze vermoeden dat een patiënt besmet is, moeten ze dat meteen doorgeven aan de GGD.

Meer informatie over de meldingsplicht is te vinden op de website van het RIVM.

Wisselingen in een gezin

Om verdere verspreiding te voorkomen wisselen wij in een gezin niet meer van kraamverzorgende.

Dat betekent dat alle kraamverzorgenden alleen van huis naar een kraamgezin gaan en na het kraamgezin weer rechtstreeks naar huis.

Kraamverzorgenden kunnen wel ingezet worden voor zorg op afstand.

Wisselingen op de kamers in de hotels

In de hotels zullen wij per kamer zoveel mogelijk dezelfde kraamverzorgende inzetten. Bij het wisselen van de diensten ziet u natuurlijk wel een nieuwe kraamverzorgende. Gastvrouwen en overig personeel komen niet op de kamers.

Vervoer van en naar gezin

Onze kraamverzorgenden mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen tussen hun eigen huis en uw huisadres of het geboortehotel. Zij komen met alternatief vervoer.

Uniformen

Onze kraamverzorgenden mogen niet meer reizen in uniform. Ze hebben hun eigen kleren (burger) aan tussen hun eigen huis en uw huisadres. Bij u thuis verkleedt de kraamverzorgende zich in uniform. Ook bij vertrek wisselt zij weer van kleding. Dit is ook voor de thuis veiligheid van uw kraamverzorgende.

Zorgconsulenten

Tot nader bericht zullen onze zorgconsulenten hun geplande huisbezoeken omzetten in en een zogenoemd “digitaal” huisbezoek. De zorgconsulent zal op het geplande tijdstip niet fysiek bij u langskomen maar u bellen. De zorgconsulent zal met u overleggen of u dit gesprek telefonisch wilt voeren of via whatsapp videobellen/facetime.

Het gesprek zal ongeveer net zo lang duren als het oorspronkelijk geplande huisbezoek.