Bevallen in Haga Juliana Geboortecentrum

Kan ik zonder medische indicatie in het Haga Juliana Geboortecentrum bevallen?

Ja, je kunt zonder medische indicatie bevallen in het Haga Juliana Geboortecentrum. We noemen dat een poliklinische bevalling.

Wordt een poliklinische bevalling in het Haga Juliana Geboortecentrum vergoed?

Ja, je bevalling wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Wel moet je een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Als je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Wat kost een poliklinische bevalling in het Haga Juliana Geboortecentrum?

Voor een poliklinische bevalling geldt een poliklinisch tarief dat jaarlijks landelijk wordt vastgesteld. Wet- en regelgeving bepaalt dat je een eigen bijdrage betaalt. Voor 2022 is dat € 450,28. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je dit (gedeeltelijk) vergoed.

Wie begeleidt mij tijdens mijn poliklinische bevalling?

Als je poliklinisch bevalt in het Haga Juliana Geboortecentrum, dan begeleidt je eigen verloskundige je bij je bevalling. Je bevalling start thuis en tijdens de ontsluitingsfase ga je naar het geboortecentrum. Je verloskundige gaat met je mee en zal je bevalling op de verloskamer van het geboortecentrum verder begeleiden.

Is er ook een kraamverzorgende aanwezig bij mijn bevalling in het Haga Juliana Geboortecentrum?

Ja, er is ook altijd een kraamverzorgende aanwezig van Geboortehotel Haga of KraamzorgNU. Gedurende je hele bevalling zal jouw “persoonlijke” kraamverzorgende jou coachen en ondersteunen en de verloskundige assisteren.

Wie begeleidt mij tijdens mijn thuisbevalling?

Als je thuis bevalt zal je eigen verloskundige je bevalling begeleiden.

Is er ook een kraamverzorgende aanwezig bij mijn thuisbevalling?

Ja, de verloskundige wordt bij een thuisbevalling geassisteerd door een kraamverzorgende van KraamzorgNU of GeboorteHotel Haga. De kraamverzorgende zal jou gedurende de hele bevalling coachen en ondersteunen.

Zijn jullie kraamverzorgenden aanvullend geschoold om bij bevallingen te assisteren?

Ja, onze kraamverzorgenden die bij een bevalling assisteren zijn daarvoor bevoegd.

Kan ik met medische indicatie in een geboortecentrum bevallen?

Nee, als je tijdens je zwangerschap medisch geïndiceerd wordt, dan wordt je begeleid door een medisch specialist en beval je altijd in het ziekenhuis.

Wanneer wordt er een medische indicatie afgegeven?

Als er rondom je zwangerschap of bevalling een verhoogd risico is en/of als er complicaties zijn voor jou of je baby.

Is het mogelijk dat je tijdens een poliklinische bevalling alsnog medisch wordt geïndiceerd?

Ja, het is mogelijk dat je je bevalling zonder medische indicatie start en tijdens je bevalling een medische indicatie krijgt. Je moet dan alsnog in het ziekenhuis bevallen onder begeleiding van een medisch specialist of een team van medisch specialisten*).
Gelukkig ben je dan al op de bevalkamer van het Haga Juliana Geboortecentrum en hoef je dus niet verplaatst te worden. Het team om je heen verandert wel. De verloskundige draagt je over aan de gynaecoloog en de verpleegkundige neemt het over van de kraamverzorgende. Als je tijdens je bevalling alsnog medisch geïndiceerd wordt, dan vervalt je eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling.

Kraamzorg

Worden mijn uren kraamzorg door de zorgverzekeraar vergoed?

Ja, je uren kraamzorg worden vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet wel een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Voor 2022 geldt een eigen bijdrage van € 4,70 per uur. Ben je aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt.

Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoedingen je in aanmerking komt.

Hoe hoog zijn de vergoedingen van de zorgverzekeraar?

Dit verschilt per zorgverzekeraar en is ook afhankelijk van het soort verzekering dat je hebt. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) vergoedt. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Meestal gaat onze factuur rechtstreeks naar de verzekeraar, bij enkele verzekeraars ontvang je eerst zelf de factuur. Deze factuur kun je dan zelf indienen bij je verzekeraar.

Maakt het voor jullie uit bij wie ik verzekerd ben?

Nee, dat maakt niet uit bij welke maatschappij je verzekerd bent, wij werken met alle Nederlandse verzekeraars samen.

Maakt het voor de verzekering uit of ik mijn kraamtijd thuis doorbreng of in geboortehotel/kraamhotel?

De verzekering vergoedt je kraamtijd of je die thuis doorbrengt of in Geboortehotel Haga of een combinatie daarvan. Wel moet je een Wetttelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

KRAAMZORG IN GEBOORTEHOTEL

Wat zijn de kosten van mijn kraamtijd in Geboortehotel Haga?

Een kraamdag in één van onze hotels staat voor 24 uur verblijven. Toch brengen we maximaal 8 uur per dag in rekening. Als we uitgaan van de Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) van € 4,70 per uur, dan kost een kraamdag (8 uur) € 37,60.

Ben je aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check altijd je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

Wij brengen per dag € 17,40 in rekening voor het gebruik van materialen, schoonmaak en faciliteiten. Het gaat dan ook om babyverzorgingsproducten, babyvoeding, kraamverband etc. Afname hiervan is verplicht.

Wordt mijn kraamtijd in Geboortehotel door de zorgverzekeraar vergoed?

Ja, je kraamtijd wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het maakt daarbij niet uit of je je kraamtijd thuis doorbrengt, in een geboortehotel/kraamhotel of een combinatie daarvan. Je moet wel een Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) betalen. Ben je aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat je verzekeraar ook je WEB vergoedt. Check altijd goed je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te kijken voor welke vergoedingen je in aanmerking komt.

Let op: materiaalkosten en maaltijden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook je parkeerkosten kun je niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Hoeveel dagen mag ik in Geboortehotel verblijven?

Dit is afhankelijk van je wensen, de vergoeding door je zorgverzekeraar en de beschikbaarheid van kamers. Je kunt dit vooraf bespreken met je zorgconsulent. Eenmaal in Geboortehotel Haga kun je een eventueel korter of langer verblijf het beste bespreken met de kraamverzorgenden.

Je kunt altijd je verblijf in één van onze hotels combineren met aansluitend kraamzorg thuis van KraamzorgNU.

Mag mijn partner blijven slapen?

Ja, dat mag altijd. De kamers beschikken over een extra bed. Je partner of iemand anders kun je laten overnachten. Vanwege de huidige situatie is het momenteel niet mogelijk dat een broertje of zusje uit het gezin blijft slapen.

Zijn er bezoektijden?

Momenteel hebben we afwijkende bezoektijden, per hotel zijn deze verschillend. Kijk bij je hotel naar wens welke regels gehanteerd worden. 

KRAAMZORG IN GEBOORTEHOTEL HAGA IN COMBINATIE MET KRAAMZORG THUIS VAN KRAAMZORGNU

Ik wil na mijn verblijf in Geboortehotel Haga ook nog kraamzorg thuis. Kan dat?

Ja, dit is uiteraard mogelijk. In de meeste gevallen zullen wij je dat zelfs adviseren. Afhankelijk van het aantal uren kraamzorg waar je voor in aanmerking komt, kun je na je verblijf in Geboortehotel Haga ook nog kraamzorg thuis krijgen. Kijk voor meer informatie op combinatie hotelkraamzorg en thuiskraamzorg.

Hoe gaat de overdracht van Geboortehotel Haga naar de thuiskraamzorg van KraamzorgNU

We zijn één organisatie dus de lijnen zijn heel kort en duidelijk. Dat maakt de overdracht optimaal.
De kraamverzorgende die thuis de zorg op zich neemt, komt op je laatste dag in het geboortehotel al met je kennismaken. Als het enigszins mogelijk is zal zij zelfs het laatste deel van de zorg in het geboortehotel al op zich nemen. Zo leert ze jou, je baby en je gezin al kennen. Dat is een veilig gevoel. Bovendien krijg je bij vertrek uit Geboortehotel Haga (een deel) van je zorgdossier mee naar huis. Zo kan je kraamverzorgende thuis ook altijd de informatie lezen die belangrijk is. 

Behalve het zorgdossier gebruiken de kraamverzorgenden ook een beveiligd (digitaal) systeem om belangrijke informatie in vast te leggen. Als het niet mogelijk is dat de kraamverzorgende voor thuis al in het geboortehotel met je kennismaakt, dan vindt er altijd ook een telefonische overdracht plaats tussen de kraamverzorgende van Geboortehotel Haga en KraamzorgNU.

Hulp bij borstvoeding

Kan de kraamverzorgende mij helpen bij de borstvoeding?

De kraamverzorgende helpt je graag bij de borstvoeding. Zij is geschoold en ervaren om je te helpen bij het op gang brengen en het op peil houden van de voeding.

Hebben jullie ook lactatiekundigen?

Ja, wij hebben lactatiekundigen in dienst die jou kunnen helpen bij de borstvoeding als het niet gaat zoals je dat gehoopt had.

Observeren en signaleren

Wat is vroegsignalering?

Onze kraamverzorgenden zijn getraind om in een vroeg stadium risicofactoren te herkennen die zouden kunnen leiden tot problemen in de opvoeding. De kraamverzorgenden kunnen dit met jou bespreken en samen met jou naar oplossingen zoeken. Je kunt het ook altijd zelf aangeven bij je kraamverzorgende als je je zorgen maakt over de leefsituatie voor jou en/of je kind(eren).

Volgen jullie de verplichte procedure Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling?

Ja, wij werken volgens deze verplichte procedure. Dit betekent dat als er (mogelijk) sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, wij verplicht zijn om hier iets mee te doen en jou/jouw gezin hiermee te helpen. We zullen hierover – als dat mogelijk is, met je in gesprek gaan. Meer weten over deze procedure? Bel dan met het secretariaat van Kraamzorg Rotterdam 010 – 282 62 15.