Over ons

Organisatie

Wij leveren al tientallen jaren professionele en liefdevolle kraamzorg in Den Haag en omstreken. Sinds begin 2019 leveren we ook kraamzorg in de regio Delft.

We werken intensief samen met het Haga Ziekenhuis en verloskundigen in de regio. Zij kennen ons en wij kennen hen, dus we hebben vaak aan een half woord genoeg voor optimale zorg aan jou en je baby. Dit zien we terug in de positieve beoordelingen van onze klanten.

Onze kraamverzorgenden worden ondersteund door het centraal servicebureau van Kraamzorg Rotterdam waar wij onderdeel van zijn.

Kraamzorg Rotterdam e.o. (waaronder geboortehotel Maasstad, kraamzorghotel Noord, geboortecentrum Sophia, Geboortehotel Haga en KraamzorgNU) hoort sinds april bij gro-up, statutair bekend als SWKGroep Services B.V. Daarmee blijven Rotterdam, Den Haag en Delft verzekerd van goede kraamzorg; zowel thuis als in de kraam- en geboortehotels. En geeft gro-up aan kinderen van al voor de geboorte tot zelfstandigheid de kansen die bij ze passen.

Met deze samenwerking willen wij de krachten bundelen om de kwaliteit en beschikbaarheid van kraamzorg in ons werkgebied verder te versterken.

Voor u als ingeschreven klant verandert er niets. Mocht u vragen hebben, kunt u ons bereiken via ons emailadres: secretariaatkzr@kzr.nl of via telefoonnummer 010 2826215.

Missie

Wij dragen bij aan de levenskansen en kansen in het leven van pasgeboren kinderen! Dat doen wij samen, betrokken, deskundig, betrouwbaar en vernieuwend.

Onze kraamzorg is altijd dichtbij. Doe de postcodecheck en kijk welke kraamverzorgenden en zorgconsulenten je kunt ontmoeten.

In de regio Den Haag en in de regio Delft werken onze kraamverzorgenden en zorgconsulenten intensief samen met verloskundigen en de ziekenhuizen, ze kennen elkaar goed en hebben aan een half woord genoeg.

Raad van Toezicht en Beheer

De Raad van Toezicht (RvT) is een onafhankelijk orgaan dat het bestuur van Kraamzorg Rotterdam controleert en adviseert. De RvT voert functioneringsgesprekken met de bestuurder en zij toetst of Kraamzorg Rotterdam het beleid en de algemene gang van zaken volgens de richtlijnen en protocollen uitvoert en of de organisatie zich houdt aan de doelstellingen die voor de middellange termijn zijn vastgesteld. 

De RvT houdt zich in haar werkwijze aan de statuten en het reglement die in overeenstemming met de “governance code zorg” is opgesteld.

De RvT bestaat uit:
Mw. C.E.P.M. den Houting-Stevens, voorzitter
Dhr. J.H. Kuiper, lid van RvT
Dhr. R. Ekkelenkamp, lid van RvT

De heer W. Croes is de bestuurder van Kraamzorg Rotterdam en als zodanig verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering, de externe relaties en continuïteit van de onderneming. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bezoldiging van bestuurder wordt bepaald door de Raad van Toezicht en is gebonden aan het maximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT).

  SBGN WNT 2018 (publicatie)KZR WNT 2018 (publicatie)   

Werken bij Kraamzorg Rotterdam

Vind jij het vak van kraamverzorgende het mooiste vak dat er is? Kijk dan snel op werken bij Kraamzorg Rotterdam en check de vacatures.