Schade

Onze medewerkers gaan zeer zorgvuldig om met jouw roerende en onroerende goederen. Toch kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat. Kraamzorg Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door de kraamverzorgende aan bijvoorbeeld je huis, huisraad of wasgoed. Als er sprake is van schade die opzettelijk of door ernstige nalatigheid van onze medewerker is veroorzaakt, dan moet je dit binnen een week na het aflopen van de kraamzorgperiode schriftelijk bij ons melden. Het schadeformulier dat je hiervoor nodig hebt kun je aanvragen bij het secretariaat van Kraamzorg Rotterdam, telefoonnummer: 010 – 282 62 15.